Educació plurilingüe

Conscients de què vivim en una societat bilingüe dins un món global, en l’escola apostem decididament per una educació plurilingüe on el valencià, el castellà i l’anglés siguen igual d’importants.

Saber expressar-se en més d’una llengua és important perquè ens ajuda a progressar com a estudiants i futurs professionals. L’aprenentatge tant del nostre idioma com d’altres ens permet enriquir-nos, experimentar noves idees i beneficiar-nos de la diversitat cultural.

En el nou pla plurilingüe aprovat per la Conselleria d’Educació hem sol·licitat el nivell Intermedi II, que assegura un domini equilibrat de les tres llengües i permetrà obtenir de manera directa, en finalitzar l’ESO, un nivell B1 de valencià i A1 d’anglés. Però nosaltres no ens quedem enrere i, a més a més, ja preparem als alumnes per al nivell A2 d’anglés, amb un examen oficial que aprova el 90% del nostre alumnat.

Un dels projectes més enriquidors en matèria de plurilingüisme és l’aprenentatge amb professors de pràctiques que, durant el curs, venen des del Regne Unit per treballar fonamentalment l’expressió oral. Per als nostres alumnes és una experiència molt positiva, no només perquè els ajuda a millorar l’idioma, sinó perquè també tenen l’oportunitat de conèixer aspectes culturals propis del país de primera mà.

La lectura en les tres llengües és un altre dels pilars educatius fonamentals que potenciem de manera especial no només en cadascuna de les assignatures, sinó també des dels anomenats “Grups de lectura”, on els alumnes lligen i comenten les lectures voluntàriament, descobrint el plaer per la lectura.

Projecte lingüístic de centre

INTERMEDI 2 

 

 

 

ÀREES EN ANGLÉS

ÀREES EN VALENCIÀ

ÀREES EN CASTELLÁ

Educació Infantil

 Infantil
3 anys

 

Diferents sessions fins arribar a les 9 hores.

La resta del currículum

 Infantil
4 anys

Diferents sessions fins arribar a les 3 hores.

Diferents sessions fins arribar a les 9 hores.

La resta del currículum

 Infantil
5 anys

Diferents sessions fins arribar a les 4 hores.

Diferents sessions fins arribar a les 9 hores.

La resta del currículum

 P.P.E.C.

 

 

ÀREES EN ANGLÉS

ÀREES EN VALENCIÀ

ÀREES EN CASTELLÀ

 

 

Educació Primària

1er i 2on

Educació Física

- Àrea de Valencià
- Educació Artística
- C. Socials

- La resta del currículum

 

3er i 4t

Educació Física

-Àrea de Valencià
- Educació Artística
- C. Socials
- C. Naturals

-La resta del
currículum

 

5è i 6è

Educació Física

-Àrea de Valencià
- C. Sociales
- C. Naturales
- Educació Artística
- Cultura Valeciana

-La resta del
currículum

 P.I.P.

 

 

ÀREES EN VALENCIÀ

ÂREES EN CASTELLÀ

 

Educació
Secundària

1er

- Àrea de Valencià
- Geografia i Història
- Educació Física

La resta del currículum

2on

- Àrea de Valencià
- Geografia i Història
- Educació Física
- Plàstica

La resta del currículum

3er

- Àrea de Valencià
- Geografia i Història
- Plàstica
- Educació Física

La resta del currículum

4t

- Àrea de Valencià
- Geografia i Història
- Plàstica
- Educació Física

La resta del currículum

 

 

 

Vinalesa VLC Spain | Disseny: templatemo.com