La nostra escola

MISSIÓ

La nostra escola promou la formació integral de l’alumnat, oberta a la transcendència des d’una perspectiva cristiana, preparant-lo per participar creativament i activament en la transformació i millora de la societat, tenint present les noves situacions tecnològiques, culturals i socials.

VISIÓ

Som un centre concertat que integra una comunitat educativa que abasta en un mateix compromís a famílies, alumnat, professorat i personal no docent, creant un ambient proper on la persona és el primer valor.

 • Centre obert a tots, independentment de l’origen, classe social, llengua o opció religiosa, que aplica amb creativitat tots els mitjans per posar en pràctica l’atenció a la diversitat
 • Centre que il·lumina tots els aspectes de la cultura i la vida amb el missatge de justícia, amor i llibertat de Jesús de Natzare
 • Centre que intenta crear entre tots una nova societat
 • Comunitat educativa en contínua formació permanent

VALORS

(Cal afegir ací enllaç PEV en pdf)

En l’Escola Vedruna considerem la persona, en totes les seues dimensions (física, afectiva, cognitiva, social i espiritual), com un ésser en relació:

 • Amb sí mateix
 • Amb les altres persones
 • Amb l’Univers
 • Amb Déu

i en procés dinàmic, capaç de realitzar-se en un projecte de vida amb sentit i afrontar els desafiaments del món contemporani.

La societat que volem impulsar està fonamentada en els valors que fan possible una vida humana digna. Una societat:

 • Fraterna i solidària
 • Lliure, responsable i creativa
 • Justa i participativa

Els valors que pretenem destacar en aquesta societat són:

 • La vida
 • La llibertat
 • La justícia
 • La pau
 • La fraternitat
 • La trascendència

Aquests valors configuren el nostre estil educatiu i impregnen la metodologia, els continguts i les estructures de la nostra oferta educativa, la pedagogia de la qual està basada en l’AMOR.

 

Vinalesa VLC Spain | Disseny: templatemo.com