Estil educatiu

La pedagogia Vedruna, pedagogia de l’amor, té un estil propi que gira al voltant d’un eix: la valoració de la persona i les relacions interpersonals en un clima familiar, senzill, proper i alegre com una experiència educativa fonamental.

 

Això es tradueix en una educació personalitzada que:

 • Fa a la persona protagonista i responsable del seu propi creixement
 • Promou un estil de treball que afavoreix la implicació personal en l’avanç del seu procés
 • Estimula la constància, la tenacitat i la responsabilitat en el treball
 • Crea un ambient positiu i motivador que fa possible el desenvolupament humà
 • Busca un equilibri entre unes metes exigents i les capacitats i ritmes personals
 • Convida a descobrir les pròpies possibilitats i posar-les al servei de la construcció d’un món just
 • Cultiva unes relacions interpersonals fonamentades en el respecte i l’afecte
 • Es posiciona críticament davant la realitat

 

Des del punt de vista metodològic, la nostra educació:

 • Parteix de la realitat i educa per a la vida i des de la vida
 • Fa de l’experiència i dels sabers ja existents el punt de partida per a nous aprenentatges
 • Ensenya més els coms i els perquès dels fenòmens i de la realitat i no només els quès
 • Valora els processos i no només els resultats
 • Assumeix l’error i afronta el conflicte com elements pedagògics de creixement
 • Està integrada en el propi medi amb projecció universal, entrant en un procés d’assimilació d’arrels i expressions culturals del poble

Forma consciència ecològica i un ús racional i responsable dels recursos mundials

 

Vinalesa VLC Spain | Disseny: templatemo.com