Oferta educativa

Oferim una educació completa i progressiva des dels 3 fins als 16 anys, dividida en tres etapes, totes elles concertades.

EDUCACIÓ INFANTIL
De 3 a 6 anys

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
De 6 a 12 anys

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (ESO)
De 12 a 16 anys

Cada etapa té el seu equip docent especialitzat, organitzat per departaments, i existeixen dues comissions de transició entre etapes per garantir una continuïtat en tots els sentits al llarg dels 13 anys de recorregut escolar.

Equip docent

Infantil
Silvia Albert, 3 anys
Germán Herrero, 4 anys (coord.)
Mª Jesús González, 5 anys
Mª Pilar Ferriol

Primària
Clara Feito, 1r
Jesús Peris, 2n
Mª Pilar Llopis, 3r
Javier Ramón, 4t
Amparo Palanca, 5é
Isabel Orts, 6é (coord.)
María Bixquert
Gloria Castelló
Roser Sánchez
Maite Tébar

ESO
Begoña Gil, 1r
Agustín Larré, 2n
Mª Teresa Torres, 3r
Inés Toribio, 4t
Guillem Ferrando
Pura González
Amparo Martí
Xavier Pardo (coord.)
Mª José Ruiz
Ester Sánchez
Laura Saurí
Ángela Zayas

 

Vinalesa VLC Spain | Disseny: templatemo.com