Metodologia inclusiva

Igual que el món evoluciona a passos agegantats, l’Educació també ho fa. Cada alumne és un món amb característiques pròpies i, per això, en l’escola tenim un compromís ferm amb les metodologies inclusives i integradores perquè tot el nostre alumnat puga aprendre i créixer segons les seues necessitats però de manera conjunta.

La inclusió requereix de canvis en l’aproximació a les distintes característiques dels nostres alumnes i en les pràctiques educatives dels professors. És per això que potenciem els aprenentatges dels alumnes i la seua participació en aquest procés enriquidor per a tots.

Els alumnes amb necessitats educatives especials reben, dins la seua aula de referència, tots els suports per tal que puguen seguir la classe amb els seus companys. Des de la nostra escola estem convençuts que és un pas més que ens pot ajudar a millorar el nivell dels nostres alumnes i, sobretot, que tinguen l’experiència de ser partícips actius en el seu propi procés d’ensenyança-aprenentatge. A més a més, els possibilita créixer com a ciutadans  d’una societat cada vegada més diversa i plural.

 

Vinalesa VLC Spain | Disseny: templatemo.com