Cooperativisme

Enfront del canvi pedagògic que sorgeix en l'àmbit educatiu des de fa uns anys, el nostre centre aposta per l'ús de les noves tecnologies i l'aprenentatge cooperatiu com facilitadors d'aquest nou enfocament basat en les competències bàsiques i en l'aprenentatge potencial de l'alumne. 
En el col·legi s'incorporen les noves tecnologies als processos d'ensenyament-aprenentatge. Les TIC ocupen un lloc important com a eina en el treball diari, no solament en les aules d'ordinadors o en l'assignatura d'Informàtica, sinó en tots els espais educatius i en totes les àrees de coneixement.
D'altra banda, l'ús de la plataforma educativa permet realitzar les tasques docents de gestió habituals i facilita models de comunicació, transmissió del coneixement i de treball amb les famílies i amb els alumnes. Totes les mesures dutes a terme en el nostre centre estan fonamentades en la necessitat d'educar als nostres alumnes en l'ús crític, responsable i eficient de la tecnologia.
L'aprenentatge cooperatiu està basat en l'ocupació de grups reduïts en l'aula on els alumnes treballen junts per a maximitzar el seu propi aprenentatge i el dels altres. En una situació cooperativa, els individus procuren obtenir resultats que siguen beneficiosos per a ells mateixos i per a tots els altres membres del grup, treballen junts per a aconseguir objectius comuns. Aquest mètode contrasta amb l'aprenentatge individualista on els alumnes treballen pel seu compte per a aconseguir metes d'aprenentatge desvinculades de les dels altres alumnes. D'aquesta forma, el professor es converteix en un guia, facilitant l'aprenentatge i acompanyant als alumnes en tot moment del procés educatiu. Aquest mètode permet aconseguir aprenentatges significatius i propers a la realitat de cada alumne, a més de conèixer i adaptar-se a les necessitats de cadascun dels nostres alumnes respectant el seu ritme d'aprenentatge

 

 

Vinalesa VLC Spain | Disseny: templatemo.com